מדריך לגיוס קצין בטיחות התעבורה

תפקיד קצין בטיחות בתעבורה ומקור סמכותו בתקנות התעבורה

מתי חלה חובת מינויו של מי שהוסמך לקצין הבטיחות בתעבורה לנהל את צי הרכב

קצין בטיחות בתעבורה הינו בעל תפקיד פורמלי אשר מסלול הכשרתו, היקף משרתו וסמכותו מעוגנים בתקנות התעבורה.

כיום לא ניתן לנהל צי רכב העולה על 40 כלי רכב פרטיים, 20 כלי רכב כבדים או צי מעורב של 20 רכבים. ללא מינויו פורמלי של מי שהוכשר, נבחן, והוסמך בהתאם לתקנות התעבורה.

גיוסו והגדרות תפקיד קצין בטיחות בתעבורה מאפשר לבעליו של צי הרכב להעביר את הטיפול והאחריות (כולל אחריות משפטית) אל הקצב"ת.
הטיפול בכל הנושאים הקשורים לתחום צי רכב ממונע נתון על פי תקנות התעבורה לאחריות וסמכות הבלעדית של קצין בטיחות בתעבורה.

גיוס קצין בטיחות בתעבורה

גיוס קצב"ת גם לציי רכב קטנים יותר

היכולת של בעלי חברה או המנכ"ל להאציל את סמכויות הניהול של צי רכב לבעל תפקיד פורמלי גם כאשר צי הרכב קטן יותר.
גורם לבעלי ציי רכב קטנים לרכוש שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ (גם אם במשרה חלקית).
ובכך להפנות את מלוא משאבי הניהול של החברה לאפיקים יצרניים ולהשאיר את ניהול צי הרכב לקצב"ת.
תפקיד קצין בטיחות בתעבורה דורש בנוסף לכישורי ניהול וידע מעמיק בתחומי הרכב וחוקי התעבורה – רמה גבוהה ביכולות התקשורת הבינאישית.
הן עם שכבת הניהול הבכירה והן עם מפעילי כלי הרכב וגורמים מחוץ לחברה.

מקור הסמכות – תקנות התעבורה

תקנות התעבורה תשכ"א-1961 נועדו להחליף את פקודת התעבורה שהייתה חלק בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.
כבר עם הקמת המדינה (1948) קיימות בספר החוקים תקנות המתייחסות להפעלת כלי רכב ממונעים.
תקנות התעבורה שנכנסו לתוקף ב-1961 שימשו בסיס לתהליכי תיקון וחקיקה רצופים בתקנות התעבורה.
שינויים רבים שמטרתם הייתה לגשר על הפערים בין התקנות הקיימות לשינויים וחידושים בתחום התעבורה.
הקריטריונים השתנו הן לגבי חובת העסקתו של קצין בטיחות בתעבורה, והן לגבי הכשרתו וסמכותו.
הגדרות רבות שונו והותאמו גם למאפייני כלי הרכב אך גם למבנה הארגוני, ההיררכיה הניהולית הפורמלית של הארגון.

תפקיד קצין בטיחות בתעבורה בתקנות החדשות

ב-2019 נכנסו לתוקפן תיקונים משמעותיים אשר מגדירים מחדש ואף מעגנים את יחסי הסמכות והחובות ההדדיים.
הן הגדרות ההיררכיה הסמכותית בין בעלי או מנהלי המפעל לבין קצין בטיחות בתעבורה.
לצד חובות הדיווח ההדדי, העברת המידע, תיעוד והגדרות חדשות לגבי היקף משרה וחובת העסקה.
במרכז תקנות התעבורה שנכנסו לתוקף ב-2019 (תיקון מספר 6. הכולל שינויים בסעיפים 579 עד 587).
השינויים חידשו וחידדו נושאים המגדירים באופן ברור את סמכותו, היקף משרתו והיקף צי הרכב שנתון לניהולו של מנהל צי הרכב.

גיוס קצין בטיחות בתעבורה

דרישות הסף להשתתפות במסלול הכשרת קצין בטיחות בתעבורה

 • תנאי הכניסה למסלול ההכשרה מציבים רף מחייב של רמה מקצועית מינימלית בתחום הרכב לצד כישורי נהיגה וגם השכלה כללית.
 • בעל 12 שנות לימוד לפחות
 • היעדר רישום פלילי
 • ניסיון מוכח לעיסוק של שלוש שנים לפחות בתחום הרכב
 • בעל תעודת מכונאי רכב סוג 2
 • בעל רישיון נהיגה מסוג C ומעלה
 • על המועמד להיות תושב ישראל
 • מבחן ההתאמה הכולל בדיקת קריטריוני התאמה אישיותית.

נקודות משמעותיות בהגדרת תפקיד קצין בטיחות בתעבורה כמנהל צי רכב שהוסמך

 • חובת הדיווח ההדדי על מצב צי הרכב לגורם הניהולי הבכיר בחברה
 • מענה תמידי ומיידי לכל אירוע חריג בתחום הרכב הדורש תגובה מיידית.
 • ניהול ובקרה יומיומית שוטפת של כלי הרכב הכלולים בצי הרכב של החברה.
 • הקפדה על פיקוח ובקרת נהגי החברה ואיכות תפקודם כולל ניהול תיעוד ורישום תיקי
 • נהג ומתן אישורים והרשאות.
 • ניהול ופיקוח של הסכמים עם חברות ליסינג ויבואני רכב. כולל תכניות התחדשות והצטיידות.
 • ניהול המגע עם גורמי אכיפה בתחום התעבורה כולל דוחות (עירוניים/משטרתיים).
 • טיפול כולל (תחקור, תיעוד ודיווח) של תאונות של נהגי החברה (גם בשטח התפעולי כשזה קיים).
 • נקיטת האמצעים והפעולות הנאותות לתיקון ומניעת הישנות אירועים חריגים.
 • פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי הרכב בחברה.
 • פעילות שוטפת להעמקה ולקידום נושא הבטיחות בתעבורה בחברה.
 • הקפדה על רענונים והדרכות עפ"י דרישות התקנות ובהתאם לצורך.

מרבית החברת המפעילות ציי רכב גודלים כיום כולל חברת ליסינג וארגונים גדולים.
צורכות כיום שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ או על ידי השמת קצין בטיחות על ידי חברת המתמחות בתחום.