המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – להוציא את המרצע מהשק

האם המרב"ד ערוך לשרת את הציבור ב-2021

התמודדות עם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת אישור הוצאת רישיון או לחזור ולנהוג.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, על פניו, הוא הגוף הרגולטורי, אשר אמון על מתן אישור להוצאת רישיון נהיגה או אישור חזרה לנהיגה, למי שהחוק פסל מלעשות זאת מסיבות מגוונות.

המרב"ד מצוי בתפר שבין משרד הבריאות (המכון הרפואי) לבין חוקים ותקנות תעבורה (בטיחות בדרכים), גורמי אכיפה שונים, משרד התעבורה וגורמים נוספים.

לפי ההתנהלות בפועל של המכון הרפואי, ניתן לפעמים לשאול, האם משמש המרב"ד מאין מכשיר סינון סלקטיבי? מכשיר אשר מתפקידו (בין השאר) מניעת מתן אישור לרישיון נהיגה, לאוכלוסיות ספציפיות.

האם קיימת מגמה נסתרת למתן עד כדי עצירה את תהליכי הבירור המקדימים לקבלת האישור המיוחל.

אישור חזרה לכביש או הוצאת רישיון אשר לאנשים מסוימים מהווה מקור פרנסה ולעיתים אף כלי משמעותי בחיי החברה.

המרב"ד כמו רבים מהגופים הממשלתיים המשרתים את הציבור מצוי בין הפתיש לסדן.

מצד אחד לחץ מתמיד של החמרה בתקנות, חוקים ותהליכים ביורוקרטיים. ומצד שני ריבוי הולך וגדל של אוכלוסיות ספציפיות הנזקקות לשירותי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מעל שתי מגמות מנוגדות אלה מתחוללת סערה גדולה של מחסור בתקציבים ותהליכי הפרטה הנוגעים לפחות לחלק גדול של האוכלוסייה הנזקקת לשירותי המרב"ד. על אף שכמו במרבית הגופים העוסקים בשירות לציבור.

גם בגוף זה, עובדים אנשים אשר משתדלים למלא את תפקידם אולם במציאות נוצר מצב שבו בשל מגוון סיבות מהווה המרב"ד מאין מעצור בלתי עביר לאוכלוסיות מסוימות.

אחת הסיבות היא הצורך במעבר לתהליכי מחשוב ודיגיטציה מתקדמים.

בתחילת 2020 נכנסה לפעילות בשירות המרב"ד, תוכנה חדשה אשר אמורה לסייע וליעל את השירות לאוכלוסייה הנזקקת לשרות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אך דומה כי הכנסת התוכנה במקום להוציא את המרצע מן השק תקעה אותו עמוק יותר ועוררה ביתר שאת את השאלות שהעלינו.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

האוכלוסייה הנזקקת לשירותי המרב"ד הולכת וגדלה

האוכלוסיה מגוונת, אך המשותף לה הוא, כי בנוסף לגורמים אחרים, קיים מצב רפואי חריג אשר דורש הערכה רפואית, פסיכיאטרית או פסיכולוגית עדכנית על מנת לאפשר לה לעלות על הכביש.

לעיתים מדובר בצעירים טרם קבלת הרישיון חולי אפילפסיה, סובלים ממחלות פסיכיאטריות, נכים בעלי מוגבלות תנועה, וכל מצבי החולי הכרוני שלהם השפעה על תפקודים פסיכו מוטוריים וקוגניטיביים.

לצידם מצויים בעלי רישיון נהיגה שחוו שינוי מהותי במצבם הרפואי והתפקודי עד כי על פי תקנות התעבורה נמנע מהם לשוב ולנהוג ללא בחינה של המרב"ד.

גם בעלי רישיון שנתפסו על נהיגה בשכרות או נתפסו נוהגים תחת השפעה של סמים, חייבים לעבור בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים על מנת שיאשר להם לשוב ולנהוג.

קיימות אוכלוסיות רבות נוספות אך בכל מקרה בהתאמה לסטטיסטיקה הכללית המצביעה על גידול משמעותי של רכבים על הכביש, לצד הורדת הגיל להוצאת רישיון נהיגה. עלייה מתמדת בצריכת אלכוהול וסמים קלים על ידי נהגים צעירים.

ובמקביל גם שכלול האמצעים הטכנולוגיים אשר מאפשרים גם לנכים קשים לעמוד בקריטריונים להוצאת רישיון נהיגה.

האוכלוסייה הנזקקת לשירותי המרב"ד רק הולכת וגדלה והסבך שעליה לעבור על מנת לקבל את השירות הופך מורכב עד בלתי מושג.

במקרים רבים רק סיוע וליווי על ידי עורך דין תעבורה המתמחה בנושא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יאפשר להיכנס ולצאת בשלום מתהליך מורכב זה.