משאית מנוף

משאית מנוף – תוצר של תהליכי התייעלות וחיסכון בכוח אדם להעברה, הובלות והנפת מטענים ואובייקטים. דוגמאות לעבודות המתבצעות בשילוב המנוף והמשאית.