פינוי רכב נטוש

האם אפשר להשאיר את הרכב הישן במקום חנייה חינמי?

לפנות למי שקונה רכבים במזומן או לחכות לפינוי הרכב הנטוש שלי על ידי העירייה?

פינוי רכב נטוש הוא צעד כמעט אחרון שמבצעות רשויות מקומיות למען שמירת ניקיון המרחב הציבורי.
הגדרת רכב נטוש מסתמכת על חוק שמירת הניקיון משנת 1984 שנועד לטפל ברכבים שהושארו במרחב הציבורי.

החוק מגדיר במפורש מהו רכב נטוש ומה התנאים בהם יכולה רשות מקומית או מי מטעמה להזיזו ממקומו.
נקדים ונאמר שבכל מקרה הליך של פינוי רכבים נטושים על ידי הרשויות יהיה יקר יותר משמעותית.

במקרים מסוימים השארת הרכב במרחב הציבורי עד להכרזתו כנטוש מוריד את ערכו, מתחת לעלות הפינוי.
מומלץ לשקול במצבים כאלה יצירת קשר מוקדם עם חברה אשר קונה רכבים במזומן לפינוי הרכב לפני הרשויות.

פינוי רכב נטוש על ידי מי שקונה רכבים במזומן יכול לחסוך לכם את ההוצאות שתתבע מכם הרשות המקומית.
עלות פינוי הרכב הישן שלכם מהמקום בו השארתם אותו במקרה זה תהייה על חשבון הקונה.

תנאים מוקדמים לפינוי רכב נטוש

פינוי רכב נטוש הוא חובתה של הרשות המקומית והוא יכול להתבצע לאחר שלבי פעולה מקדימים.
הרכב הישן הושאר ללא תנועה, תזוזה במשך יותר מ-60 יום גם אם יש לו רישיון או תו חנייה בתוקף.

על פקחי הרשות לוודא שהרכב אכן לא היה בתנועה כלל.
בעלי רכבים ישנים שלא מצליחים להיפטר מהרכב נוהגים לעיתים להעביר את הרכב בין מקומות חנייה שונים.
נסיעה בסביבת מגוריהם חנייה במקום סמוך כדי למנוע הכרזתו של הרכב כנטוש.

יש לציין כי על פי החוק ניתן להחנות רכב במרחב הציבורי רק בתנאי שיש לו מדבקה של הטסט השנתי ולוחות רישוי.
תנאי זה מאפשר לזהות את בעלי הרכב ולגבות ממנו אגרות חנייה ולאחר מכן את העלויות הכרוכות בהליך פינוי רכב נטוש.

פינוי רכב נטוש

שלבי התראה ותהליך פינוי ומיצוי ערך הרכב הישן

60 יום לאחר שעמד ללא תנועה הוכרז הרכב כנטוש והרשות יכולה להדביק עליו הודעת התראה לפני פינוי הרכב.
על הרשות לתת התראה נוספת לאחר 14 יום ו-48 שעות לאחר מכן היא יכולה לגרור ולפנות את הרכב אל חניון העיריה.

על העירייה להחזיק ברכב 60 יום נוספים בטרם תוכל למכור אותו ולהשתמש בתמורה לכיסוי ההוצאות.
בעלי הרכב יכול בכל שלב לפנות לעירייה ולבקש את הרכב אולם עליו לשאת בעלויות הכרוכות בכך.

מובן כי רכב שהושאר חונה והוכרז רכב נטוש מהווה להילה לעירייה לתביעת הוצאות.
במקרה של רכב ישן מאוד ההוצאות על פי רוב עולות על ערך הרכב ולבעלי הרכב לא כדאי "לשחרר" את הרכב מחזקת העירייה.

לעיתים העירייה תנקוט בפעולות גבייה כנגד הבעלים כך שלאחר שהרכב שננטש יפונה וימכר ידרש הבעלים לשלם את ההוצאות.

האם ניתן לפנות רכב ישן ונטוש מחניון בית משותף

חניון בית משותף הוא שטח פרטי ולכן לא חלים עליו חוקי ניקיון המתייחסים למרחב הציבורי.
פינוי רכב נטוש מחניון בית משותף או שטח השייך לנחלה בישוב כפרי וכו' יכול להתבצע אך ורק בהסכמת בעלי הרכב.
כאשר מדובר בחניון בית משותף תתכן הגדרתו של הרכב מטרד תברואתי או סכנה אחרת.

במצב זה תיתכן נקיטת צעדים משפטיים נגד הבעלים מטעם ועד הבית או שכנים בנחלה סמוכה.
פעולה שתאלץ את הבעלים להתמודד עם ההפרעה שרכבו גורם לסביבה.
בכל מקרה כאשר רכב נטוש נמצא בשטח פרטי היכולת של הרשות המקומית לפעול מוגבלת ביותר.

לסיכום: איך הכי כדאי לי כבעל רכב ישן מאוד לפעול

בכל מקרה השארת רכב ישן גם שערכו נמוך ביותר בחנייה במרחב הציבורי עד שגורמי הרשות המקומית יטפלו בו אינו צעד מומלץ.
התנהלות זאת על פי רוב לא רק שלא תניב לכם כל תמורה אלה תגרור הוצאות נוספות.

גם אם הרכב הישן שלכם כבר לא שווה כמעט כלום, אתם לא נוסעים בו ואין לכם כסף לפנות אותו.
יש פתרונות, מתקשרים לחברה שקונה רכבים במזומן והיא על פי רוב סופגת את עלות הפינוי ויתכן ואף תקבלו תמורה עבור הרכב.

גם אם כבר מצאתם את המדבקה המכריזה על הרכב כנטוש כולל התראה לפני פינוי על ידי הרשויות.
עדיין לא מאוחר לפעול ולחסוך לעצמך הרבה הוצאות מיותרות.