עבודות הנפה

הנפה של חומרי בנייה עם משאית מנוף

התקנות בקומות גבוהות באמצעות מנוף סל להנפה של מתקין וכלי עבודה

עבודות הנפה ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים, הנפה של חומרים, מתקנים, ציוד וכו' ומצד שני הנפה של אנשים לעבודות גובה.
בשני המקרים כאשר יש לבצע עבודות הנפה יש לקחת בחשבון מספר נתונים שיקבעו את גודל המנוף שבו יש להשתמש.

כאשר מדובר באתר בנייה פעיל של בניין חדש עבודות הנפה מבוצעות על ידי מנוף עגורן קבוע.
לעיתים תגיע לאתר משאית מנוף עם חומרי גלם (חומרי בניית מעטפת, ברזל, חומרי חיפוי פנים או חוץ וכו').

בחלק מהמצבים עבודות הנפה של העגורן אינן כוללות פריקה של המשאית.
עבודות מנוף אלה יבוצעו גם באתר שבו יש עגורן על ידי המנוף של המשאית.
כאשר לא קיים עגורן באתר הבנייה כל העבודות הנפה מבוצעות על ידי משאית מנוף.

משתנים של עבודות הנפה המשפיעים על גודל עגורן או משאית מנוף

שני המשתנים המשמעותיים ביותר בעבודות הנפה הם המשקל שיש להניף והטווח ממיקום המנוף.
כאשר מדובר בעגורן נתונים אלה כוללים גם נתון לגבי גובה הנפה מקסימלי.
כאשר מחליטים על גודל משאית מנוף מתאים יש להתחשב גם בזוית הנפה וזווית סיבוב.

הנפה עם עגורן

עגורן עומד במקום (לעיתים ניתן להעבירו על מסילה) וזרועו קבוע פעולת הנפה היא כלפי מעלה ואז תנועה ליעד והורדה.
כלומר זרועות המנוף אינן משתנות והמטען למעשה נע בתלייה על זרועו של העגורן שיכול לנוע על צירו.

חישובי עומסים וטבלאות טווחים מול משקל במקרה הם קבועות לכל מנוף עגורן בהתאם למבנה שלו.
הנפה עם עגורן מחייבת בדיקה והתאמת משקל עיגון הנגד שנמצא על פי רוב צמוד לבסיס העגורן.

משקל זה ניתן לשינוי והגברה ככל שהעגורן עולה לעבודה בגובה רב יותר.
באתרי בנייה רבים ניתן לראות משאיות מנוף גדולות מסייעות בשלב הצבת מנוף העגורן לפני תחילת העבודה.

עבודות הנפה עם משאית מנוף

עבודות הנפה עם משאית מנוף מחייבות מהמפעיל נהג משאית המנוף גמישות וניסיון קצת שונה.
משאית מנוף מגיעה לאתר היעד שלה ולמעשה עבודת הנפה יכולה להתבצע ב-360 מעלות מהמקום בו חונה המשאית.

בנוסף לנתוני משקל המטען שיש להניף והטווח יש להתחשב בזווית בה תהייה זרוע המנוף בשיא של הנפת המטען.
ככל שהזווית נמוכה יותר והטווח גדול יותר כושר הנשיאה של המנוף פוחת.

לעיתים יש צורך בהפעלה של שתי משאיות מנוף בו זמנית על מנת לבצע עבודות הנפה של מטען גדול וכבד במיוחד.

עבודות הנפה

הנפה של אדם לצורכי התקנות ותיקונים

משאית מנוף מאפשרת גם את ביצוען של עבודות והתקנות בגובה על ידי שימוש במתקן ייעודי להנפת אדם.
עבודות הנפה של אדם חייבות להתבצע אך ורק על ידי שימוש בסל אדם ייעודי ותקני.
סל אדם תקני מוגבל למספר האנשים וכן למשקל הציוד הנוסף ומאפשר ביצוע התקנות ועבודות גובה רק בטווח אליו יכול להגיע המנוף.

במקרים של בניינים גבוהים רבי קומות או כאשר לא קיימת גישה למשאית מנוף.
עבודות הגובה יכולות להתבצע רק על ידי מי שהוכשר כגולש מעטפת על מנת לשמור על בטיחותו.
עבודות הנפה של מטען שיש להתקין בגובה (כגון: מזגנים, מעקות, ויטרינות וכו') מחייב להשתמש לעיתים בשני משאיות מנוף בו זמנית.
מנוף להנפה של המטען ומנוף שני עם סל להנפת האדם המתקין.