מדריך לגיוס קצין בטיחות התעבורה

מדריך לגיוס קצין בטיחות התעבורה – תיקונים משמעותיים בתקנות התעבורה מגדירות מחדש ואף מעגנות את יחסי הסמכות והחובות ההדדיים של הקצב"ת וההנהלה

סוגי מנועים לרכב

מנועי רכב מנוע הוא התקן מכני המסוגל להמיר אנרגיה כימית או חשמלית לאנרגיה מכנית שתניע את הרכב ממקומו. קיימים מספר סוגי מנועים: מנוע הממיר את האנרגיה העצורה בדלק פחמימני, זהו…

תיבת הילוכים ידנית? אוטומט? או רובוטי?

תיבת הילוכים היא מערכת תמסורת מכנית המתאמת בין התקן מניע לבין התקן מונע כלשהו ומאפשרת לשנות את היחס בין מהירויותיהם. מטרתה של תיבת ההילוכים היא שלכול מנוע יש תחום סל"ד …

מה זה ממיר קטליטי

ממיר קטליטי ומערכות סינון חלקיקים ותפקידיהן ממיר קטליטי הוא חלק צינורי המורכב על מערכת הפליטה של כלי רכב בעלי מנוע בעירה פנימית המהווה מקום לתגובה כימית שבה שאריות פחמימות מתהליך…