ההבדל בין קצין בטיחות בתעבורה לעוזר קצין בטיחות בתעבורה

האם ניתן למנות עוזר קצב"ת שאינו בעל הסמכה לניהול צי רכב?

מה תפקידו וסמכותו של עוזר קצין בטיחות בתעבורה שאינו בעל הסמכה?

עוזר קצין בטיחות בתעבורה הינו תפקיד המבוקש על ידי רבים שהינם בעלי ניסיון בתחום הרכב אך טרם הוכשרו או קיבלו הסמכה פורמלית.

ישנו הבדל מהותי בין עוזר קצין בטיחות בתעבורה שטרם עבר הכשרה והסמכה ורשאי על פי החוק להתמנות כקצין בטיחות בתעבורה.
לבין קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה שמונה לתפקיד זוטר אשר מהווה חלק ממערך ניהול צי רכב גדול.
קצב"ת בעל הסמכה הפועל תחת ניהולו של קצין בטיחות בתעבורה הבכיר ממנו בדרג הניהולי.

יש להדגיש כי רק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה יכול למלא תפקיד ניהולי מקומי.
להיות בעל הסמכות ולשאת גם באחריות כלפי ההנהלה, הרשויות וגורמי אכיפה וספקים בהתאם לתקנות התעבורה.

עוזר קצין בטיחות בתעבורה

תפקידים אותם יכול למלא עוזר קצין בטיחות בתעבורה שאינו מוסמך ומגבלות האחריות שלו

ניתן למנות בעל תפקיד פנים ארגוני שיהיה לעזרה לקצין הבטיחות המנהל את צי הרכב של הארגון.
עוזר שאינו מוסמך יכול לסייע למנהל צי הרכב בתחום העברת רכבים לטיפול וניקוי, החלפת רכבים, העברת רכבים מאתר לאתר, העברת מסמכים ועוד.

עוזר בעל תפקיד פנים ארגוני שאינו מוסמך אינו נושא באחריות אותה נושא קצין בטיחות בתעבורה ולא ניתן להטיל עליו סמכויות אלה.

גם בעלי החברה, המנכ"ל או מנהל צי הרכב בפועל אינו יכול להטיל על אדם שאינו בעל הסמכה לשאת באחריות כלפי הנהגים, ההנהלה גורמים חיצוניים והרשויות.

גם עוזר קצין בטיחות בתעבורה שאינו מוסמך יכול שיהיה בעל רישיון נהיגה שמאפשר לו לנהוג בכלי הרכב של צי הרכב אך אינו חייב בכך.

מכיוון שאינו בעל סמכות פיקוח על מצב הרכב או הטיפולים או עמידה מול הרשויות עוזר לקצב"ת אינו חייב להיות בעל ידע במכונאות או בתקנות התעבורה.

לעיתים ישנם עובדים נוספים בתחזוקת צי הרכב אולם אלה הגם שהם עוזרי קצין הרכב אינם בעלי הסמכה לשמש כקצין בטיחות בתעבורה על כל האספקטים החוקתיים.

מצבים בהם נדרש למנות עוזר קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה

עוזר קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה הינו מינוי פנים ארגוני אשר מיועד לתת מענה ניהולי מותאם לסוג וגודל צי הרכב.
בהתאם לתקנות התעבורה החדשות (תיקון מס.6) הוגדרו מחדש תפקידי ממונה בטיחות בתעבורה וכן היקף משרתו.
הוגדר מספר ימי עבודה שבועיים מחייבים ביחס לגודל צי הרכב, מאפייני כלי הרכב והאתרים ממנו הוא פועל.

היררכיה ניהולית של ציי רכב גדולים המחייבים מספר קציני בטיחות בתעבורה או עוזרים בעלי הסמכה.

לציי רכב גדולים או לציי רכב הפזורים על פני מספר אתרים לא מספיק למנות קצין בטיחות בתעבורה כגורם ניהול מרכזי.
לצידו יש למנת מספר עוזרים או עוזר קצין בטיחות בתעבורה על מנת לטפל בצי הרכב המקומי בכל אתר תפעולי.

גם כאשר מספר הרכבים באתר אחד עולה על המוגדר בתקנות יש חובה על מינוי של עוזר קצין בטיחות בתעבורה שהיקף משרתו כנדרש.

בעבר היתה הרשות קובעת על פי שיקוליה, את היקף המשרה הנדרשת לניהול צי הרכב.
בתקנה 580 (העסקת קצין בטיחות בתעבורה) תוספת מספר 15 מוגדרים היקפי המשרה הנדרשים לניהול צי הרכב.
במקרה של חריגה ממספר כלי הרכב יש למנות עוזר קצין בטיחות בתעבורה שפועל תחת ניהולו של ממונה הבטיחות הבכיר.

עוזר קצין בטיחות בתעבורה

לדוגמא: מספר ימי העבודה הנדרשים לניהול צי הרכב על ידי קצב"ת בעל הסמכה

כלי רכב מסוג 1M פרטי ומרכב אחוד.
רכב מסוג: 1N, 1O, 2O, OT, T, L.
לרבות רכב החכר והשכרה.
למעט רכב בבעלות חברת השכרה וליסינג המצוי בפעילות החברה.

מספר כלי הרכב המקסימלי וימי העבודה הנדרשים לניהול תקני:

  • 40 רכבים מחייבים 1 יום עבודה שבועי
  • 45-70 רכבים מחייבים 2 ימי עבודה שבועיים
  • 71-80 רכבים מחייבים 3 ימי עבודה שבועיים.
  • 81-100 רכבים מחייבים 4 ימי עבודה שבועיים.
  • 101-250 רכבים מחייבים 5-6 ימי עבודה שבועיים (משרה מלאה)

כאשר צי הרכב גדול מ-250 ו/או נמצא באתרים שונים יש למנות לקצין הבטיחות המנהל את הצי הרכב עוזר או מספר עוזרים בהתאם לגודל צי הרכב ופיזורו.
עוזרים אלה חייבים להיות קציני בטיחות בתעבורה שעברו הכשרה והסמכה.