ייעוץ ארגוני לציי רכב

כולל בחינת מצב קיים של צי הרכב והקמת מנגוני בקרה, נהלים, המלצות ותכנון לעתיד.

ייעוץ ארגוני למחלקות רכב המופקדות על צי הרכב הקיים של הארגון.
כולל תסקיר לאחר בדיקה של מערכות בקרה, ומערכות או תוכנת ניהול קיימות.
ליווי של מחלקת רכב בתהליך התאמה לדרישות תקנות התעבורה העדכניות לצד צרכי הארגון המשתנים.

ליווי וייעוץ ארגוני לציי רכב מאפשר הבראה התחדשות וחיסכון

תהליך הייעוץ הארגוני למחלקת רכב כולל בדיקה של כל הסכמי הספקים של צי הרכב, מסמכי חיתום, וחוזי אספקה עתידיים.
מיפוי יסודי של מצבת כוח האדם במחלקת הרכב, כלי הרכב וצרכי החברה בהווה ובעתיד הנראה לעין.
הכנת דוח מפורט ובו הגדרת מטרות ויעדי שינוי רצויים בתחום מחלקת הרכב, הצעדים והפעולות שיש לנקוט על מנת להשיג את המטרות.

מחלקת רכב

מה כוללות המלצות הליווי לצי הרכב

 • כוח אדם
  המלצות על תקנים לבניית תשתית ניהולית למחלקת רכב.
  ניהול יישום התוכנית הכוללת תהליכי הבראה, התאמה, התחדשות ו/או הרחבת צי הרכב.
 • בקרת נהגים
  ייעוץ ארגוני למחלקות רכב כולל תכנון והקמת מערך נהלים עדכניים.
  הטמעת תוכנת רישום ממוחשבת ופיקוח על מפעילי כלי הרכב (הנהגים)
 • כלי הרכב
  הכנסה לשימוש של כלי בקרה ופיקוח ממוחשבים ייעודיים לספר רכב.
  הקמה ו/או עדכון נהלים ומדיניות תחזוקה.
  תכנית ההתחדשות והתחלופה של כלי הרכב.
  הגדרה מחדש של ספקי השירות לצי הרכב.

החיסכון המתלווה ליישום הנחיות היועץ הארגוני לצי הרכב

תהליך רה ארגון, הבראה וייעול ניהול צי הרכב, מספק גם חיסכון ישיר הן בתחום משאבי כוח אדם והן ההוצאות הישירות.

בתחום משאבי כוח אדם כאשר צי הרכב של הארגון פועל כהלכה ונהגי החברה פועלים על פי הנהלים נחסכות היעדרויות ו/או בזבוז זמן על תחזוקה.

בשכבת ניהול צי הרכב הגדרה ברורה של חלוקת סמכויות ותפקידים מונעת מצבי אי הבנות או אי הסכמות שעלולים לפגוע במשימות הארגון.

בתחום צי הרכב כאשר הרכבים מתוחזקים בהתאם לתכנון נמנעות תקלות והיעדרויות בשל רכב לא תקין.