סמכויותיו של קצין הבטיחות בתעבורה

קצין הבטיחות בתעבורה אמון על בטיחות כלי הרכב ותפקוד נהגי החברה

קצין בטיחות בתעבורה מוסמך ואף מחויב מתוקף תפקידו לפעול לשמירה על תקינות רכבי החברה וכן לפעול למניעת שימוש ברכב שאינו עומד בכללי הבטיחות בתעבורה.

אחריות קצין הבטיחות בתעבורה לפעול לכך שנהגי החברה יהיו בעלי הרשאה חוקית לנהיגה ברכבי החברה וכמו כן לפעול לכך שלא ינהג ברכבי החברה מי שאינו רשאי לעשות זאת על פי החוק.
כאשר כלי רכב אינו עומד בדרישות הבטיחות, על קצין בטיחות בתעבורה לפנות ולפעול מול הסמכות הניהולית העליונה במפעל וכן מול הרשויות על מנת שהרכב יתוקן או למנוע את עלייתו על הכביש באופן זמני עד לתיקונו.

סמכויותיו של קצין הבטיחות בתעבורה

הדגש על חובת הדיווח בתקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע״ט-2019

העברת המידע בין קצין הבטיחות בתעבורה לגורם הניהולי הבכיר והרשויות הוגדרה מחדש וחודדה בתיקון מס. 6 לתקנות התעבורה (2019).
כיום חובה לדווח על מינויו של קצין בטיחות בתעבורה ופרטיו הן לרשויות והן לעובדי (נהגי) החברה.

על קצין הבטיחות בתעבורה חלה חובת דיווח כלפי ההנהלה וכלפי רשויות התעבורה כאשר מצבו הבטיחותי של כלי רכב מצדיק הפסקת שימוש ברכב באופן זמני או קבועה עד לתיקונו ועמידה בדרישות הבטיחות.

קצין בטיחות בתעבורה הוא בעל האחריות והסמכות בתהליך קבלת החלטות על תקינות או אי תקינות כלי הרכב בצי הרכב.

כמו כן ע
ל קצין בטיחות בתעבורה חלה חובת הדיווח על כשירותם (או אי כשירותם) של נהגי החברה לנהיגה.

מקור סמכויותיו של קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות בתעבורה משמש בפועל כזרוע ביצועית ליישומן של תקנות התעבורה הנוגעות לתפעול ציי רכב.
את סמכותו שואב קצין הבטיחות בתעבורה מתוקף המינוי מבעלי צי הרכב או על ידי חברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

מינוי קצין בטיחות בתעבורה חייב להיות מדווח לרשויות התעבורה.

תקנות התעבורה מגדירות במפורש את תנאי הסף לכניסה למסלול הכשרה (כולל דרישות הכשרה מקצועית וניסיון) לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה.

מי שצלח את מסלול ההכשרה יעבור מבחני הסמכה קפדניים שרק לאחריהם ימונה לקצין בטיחות בתעבורה.

לופו ניהול ציי רכב בע"מ מתמחה בהשמת קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ, ייעוץ לציי רכב ועוד, לפרטים נוספים היכנסו לקישור קצין בטיחות בתעבורה או פנו אלינו בטלפון 09-766-2733.