מפקח שטח תפעולי

מה תפקידיו העיקריים של מפקח שטח תפעולי בתחום הבטיחות בתעבורה

האם יש חובה למנות מפקח שטח תפעולי באזור בו פועלים כלי רכב ממונעים כחלק אינטגרלי מתהליכי העבודה במקום

מפקח שטח תפעולי הוא תפקיד אותו יש לאייש על פי תקנות התעבורה בכל אזור תפעולי בו יש פעילות של כלים ממונעים כגון אוטובוסים, משאיות, מלגזות, טרקטורים, מנופים, כלי צמ"ה ועוד.

מפקח שטח תפעולי ממונה מכוח תקנה 95 בקובץ תקנות התעבורה 1961.

יש חובת מינוי מפקח שטח תפעולי לכל אזור תפעולי שהוא מקום עבודה בו תהליכי העבודה היומיומית מבוצעים על ידי כלי רכב והאזור בו הם פועלים הוא שטח מוגדר כשטח תפעולי.

מפקח שטח תפעולי על פי רוב ממונה על ידי חברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ או בתהליך השמה כעובד החברה.

לקריאה נוספת:

מפקח שטח תפעולי איפה יש למנות ותפקידים עיקריים

דוגמאות למקומות בהם יש למנות מפקח שטח תפעולי כאשר המשותף לכולם הוא שפועלים בהם רכבים תפעוליים.

רכב תפעולי הוא כלי רכב ממונע שאינו רכב פרטי או כלי רכב ציבורי אשר רשאי לנוע בשטחים תפעוליים ולעיתים אינו רשאי לנוע מחוץ לשטחים תפעוליים.

מקומות אשר בהם מוגדר אזור תפעולי ופעולים בהם כלי רכב, כלי עבודה ממונעים ייעודיים וכו' ואשר חייבים להיות תחת פיקוח של מפקח שטח תפעולי.

 • נמלי תעופה ונמלי ים בהם פועלים כלי רכב ייעודיים בשטחי המסלולים והרציפים.
 • מוסכים ומרכזי התקנות וטיפול ברכב, מגרשי השכרה ומכירות של חברות ליסינג ויבואני רכב.
 • מרחבי פעילות של מפעלים, מתקנים תעשייתיים, תעשייה זעירה ושטחי פעילות צמודים.
 • שטחי פעילות של רכבים חקלאיים עבודה ותיקון.
 • אתרי בנייה ואתרי פיתוח תשתיות.
 • כל שטח שבו יש פעילות של כלי רכב כחלק משרשרת הפעילות הקבועה של המקום והם רשאים לפעול רק בשטח הייעודי.

חובת מינוי מפקח שטח תפעולי

על פי תקנה 95 מי שאמור לנהל ולפקח על כלי רכב תפעוליים הפועלים באזור התפעולי הוא מפקח שטח תפעולי שהינו בעל הסמכה כקצין בטיחות בתעבורה והוא מחזיק ברשותו כתב מינוי מטעם משרד התחבורה.

האחריות על מינוי מפקח על אזור תפעולי נחה לפתחו של בעלי המקום או מי שמחזיק ומפעיל את המקום בפועל.

אישור המינוי של מפקח שטח תפעולי נעשה על ידי משרד התחבורה, לאחר בדיקת התאמה של המועמד לתנאים הקבועים בתקנה.

ישנם תנאי סף מוגדרים, מחייבים על מנת להיות קצין בטיחות בתעבורה המוסמך לפקח על רכב תפעולי והם:

 • השכלה תיכונית מלאה לפחות.
 • רישיון נהיגה בר תוקף לכל סוגי כלי הרכב התפעוליים עליהם הוא אמור לפקח;
 • השלמת שירות צבאי או אזרחי פעיל או שירות מילואים בתחום הבטיחות בתעבורה;
 • הכשרה והסמכה פורמלית בתחום הבטיחות בתעבורה.

מפקח שטח תפעולי חייב לבצע את תפקידיו בכפוף לכל תקנות התעבורה ובהתאם לכללים שנקבעו על משרד התחבורה.

מפקח שטח תפעולי

מה הם תפקידיו העיקריים של מפקח שטח תפעולי בתחום התעבורה

מפקח בטיחות בתעבורה באזור תפעולי אחראי על עמידה בתקנות ותקני בטיחות בתעבורה בתוך שטח תפעולי ספציפי.
המיקוד העיקרי של המפקח הוא בקידום כללים ונהלים פנימיים לשיפור הבטיחות, מניעת תאונות ואירועים בטיחותיים שיכולים לפגוע ולפגום בשטף הפעילות ואף לסכן רכוש וחיי אדם בשטח התפעולי.

דוגמא לתפקידי מפקח בטיחות בשטח תפעולי עשויים לכלול:

 • אכיפת חוקי התעבורה: אכיפת חוקי ותקנות התעבורה, כגון הגבלת מהירות, תמרורי עצור ואמצעי בקרת תנועה אחרים בשטח התפעולי.
 • בדיקות רכב: ביצוע בדיקות שגרתיות של כלי רכב, תוך הקפדה על לוח טיפולים ועמידה בתקני בטיחות ותקנות.
  זה כולל בדיקת תאורת רכב, בלמים, צמיגים ורכיבים אחרים הקשורים לבטיחות.
 • אימות תאימות נהגים: מעקב וכן אכיפת ציות על נהגים לחוקים ותקנות בטיחות התעבורה וכן כללים פנימיים שנקבעו על ידי מפקח שטח תפעולי למקום.
  בדיקת תוקף הרישיונות, התאמת סיווג רישיונות, עמידה במגבלות שעות הנהיגה ודרישות אחרות הקשורות לכל נהג ספציפי.
 • חקירת תאונות: חקירה ותיעוד תאונות המתרחשות בשטח התפעולי. קביעת הסיבות לתאונות (במידת הצורך לערב גורמי רשויות רלוונטיים).
  הצעות והמלצות לשינויים שיתרמו למניעת תקריות עתידיות.
 • בקרת תנועה בשטח התפעולי: יישום ופיקוח על אמצעי בקרת תנועה, כגון סגירת כבישים זמנית, מעקפים זמניים, הגדרת שטחים תפעוליים עם מאפיינים ספציפיים כדי להבטיח את בטיחות העובדים וגורמים נוספים הנמצאים בשטח.
 • שילוט וסימון: יש לוודא כי תמרורים כגון תמרור 439 ותמרורי הכוונה, שלטים וסימנים על הדרכים והמדרכות באזור התפעולי ברורים ובהירים.
  שלטים וסימון כגון תמרור 439 חייבים להיות מותקנים באישור הוועדה המקומית לתמרור ושילוט.
 • הקפדה על עמידה במשקל ועומס של רכבים תפעוליים: מפקח שטח תפעולי עוקב אחר העומס של כלי רכב תפעוליים וכלי רכב אחרים הבאים והיוצאים משטח התפעול.
 • מפקח שטח תפעולי יכול להנפיק היתרי עומס חריג: הנפקת אישורי תנועה לרכבים בעלי משקל עודף, תוך הקפדה על הגבלות מסלול ותזמון ספציפי כדי למזער את ההפרעות ושמירה על הבטיחות.
 • פיקוח ומענה במקרי חירום: לסייע במאמצי התגובה המהירה בשעת חירום במקרה של תאונות דרכים, דליפת חומרים מסוכנים או תקריות אחרות הדורשות טיפול מיידי.
 • תיעוד ודיווח: מפקח שטח תפעולי שומר תיעוד של בדיקות, תאונות, הפרות כללים ונתונים אחרים הקשורים לבטיחות תעבורה.
  הפקת דוחות להנהלה, לרשויות אכיפת החוק וגופים רגולטוריים לפי הצורך.
 • הדרכה וחינוך: מפקח שטח תפעולי מספק הדרכה והנחיות לעובדים וקבלנים הפועלים בתחום השטח התפעולי כדי להבטיח שהם מודעים ופועלים בהתאם לכללי בטיחות בתעבורה הכלליים ושיטות העבודה והכללים המקומיים שנקבעו על ידו.
 • הערכת סיכונים והתראה: על מפקח אזור תפעולי לזהות סכנות בטיחותיות פוטנציאליות, לבצע הערכת סיכונים בתחום התפעולי. לפתח וליישם תוכניות בטיחות כדי להפחית סיכונים אלה, להתריעה בפני הגורמים הרלוונטיים (הנהלה ו/או הרשויות הרגולטוריות).
 • קשר ושיתוף פעולה עם רשויות אכיפה: שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת חוק, גופים רגולטוריים ורשויות מקומיות כדי לשפר את בטיחות באזור תפעולי ולטפל בבעיות הקשורות לבטיחות ביעילות.

התפקידים הספציפיים של מפקח שטח תפעולי עשויים להשתנות בהתאם לענף, לאופי השטח התפעולי ומאפייני הפעילות המתקיימת בו.

למפקח שטח תפעולי השפעה ישירה הן על בטיחות כלי הרכב הממונעים באזור התפעולי אך גם על בטיחות המפעילים והעובדים שאינם מפעילי רכבים תפעוליים.